Tietosuojakäytäntö

Rekisteriseloste

Korte Design Oy:n asiakasrekisteri. Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Korte Design Oy:n verkkokauppa osoitteessa www.kortedesign.fi käsittelee asiakkaan toimittamia henkilötietoja, jotka täyttävät ja vahvistavat käyttöehtojen, sähköisten tilausten ja toimitusten käsittelyn sekä tarvittavan tiedonvälityksen lain edellyttämän ajan kuluessa.

Rekisterinpitäjä

Korte Design Oy

3304861-7

Heikkiläntie 60

32430 Ylhäinen

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Korte Design Oy

info@kortedesign.fi

050 3486 050

www.kortedesign.fi

Tietojenkäsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilö on rekisteröitynyt Korte Design Oy:n asiakkaaksi tai ostanut Korte Design Oy:n tuotteen.

Rekisterin ja tietojenkäsittelyn käyttötarkoitus on Korte Design Oy:n asiakasrekistein ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten käsittely ja arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden tilausten seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Korte Design Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Korte Design Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Korte Design Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Korte Design Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Korte Design Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä sähköpostitse rekisterinhoitajalle.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot tilauksista
  • Tilausten seurantatiedot

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Korte Design Oy:n käytössä, paitsi sen käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Korte Design Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Korte Design Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat Rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa.

Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:

  • Webnode AG (verkkokauppajärjestelmä);
  • Rahtiyhtiö;
  • Google Analytics (kotisivun analytiikka);

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Korte Design Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Korte Design Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.

Nämä säännöt tulevat voimaan 29.9.2023.